Menno Wigman

Menno Wigman

Menno Wigman schrijft vijfsterrenpoëzie. Hij behoort tot de beste dichters van Nederland. ‘Wigman is belachelijk goed,’ merkte NRC Handelsblad op. Dat vinden wij eigenlijk nog voorzichtig uitgedrukt. Hij componeert zulke mooie, vloeiende regels over de tragiek van het bestaan. Zijn poëzie is klassiek, maar ook helemaal eigentijds. Die wonderlijke mix spreekt velen aan. Zijn bundels beleven de nodige drukken en de dichter werd gelauwerd met de A. Roland-Holstprijs en de Jan Campertprijs. Menno schitterende eerder op North Sea Poetry 2012. Onze vaste bezoekers wilden hem heel graag terugzien op ons podium. Verzoek ingewilligd.

© foto Menno Wigman door Bianca Sistermans

Back to Top